Tarieven

Entree-prijzen         Middag     Avond

4 t/m 15  jaar            € 2,00       € 2,50

16 jaar en ouder       € 3.00       € 3,50


De seizoenskaarten kosten:

Kinderen 4 t/m 15 jaar              € 3,00
16 jaar en ouder                       € 4,00     
Donateurs                                 € 2,50

Rabo rek. nummer NL 27 Rabo  0347 612 164

Voor de kaarten die per post worden verstuurd berekenen we € 1,50 porto en administratie-kosten per adres extra. Tijdens het schaatsseizoen kan men ook lid worden aan de baan.

Na 1 december in het lopende jaar zijn de tarieven :

16 jaar en ouder € 10,00
Jeugd t/m 15 jaar € 7,50