BESTUUR

P. Weijenberg       voorzitter   

A. Uenk                  penningmeester

H. Eijerkamp        secretaris

E. Panhuis

J. de Weerd

G. Hendriks

G. Lammersen

E. Spijker  

M. Poliste